Miej. Nazwisko i imię Okręg PZŁ Oś 1 Oś 2 Oś 3 Oś 4 WYNIK
1 Mielcarski Krzysztof Chełmno 20 19 18 19 76
2 Tokarz Paweł Œwiecie 19 17 19 19 74
3 Spierewka Edward Tczew 19 20 19 14 72
4 Gmitrzak Mateusz Œwiecie 20 17 17 17 71
5 Staroszik Jacek Gdańsk 18 18 17 17 70
6 Mielcarski Oskar Chełmno 17 18 18 16 69
7 Muszyński Wojciech Kartuzy 18 17 16 16 67
8 Pestka Andrzej Brusy 16 17 18 16 67
9 Mšdzielewski Jakub Œwiecie 16 16 16 19 67
10 Skórczewski Robert Brusy 17 16 16 17 66
11 Pištkowski Maciej Tuchola 17 16 16 16 65
12 Ginter Jan Bytów 16 15 18 15 64
13 Mohr Andrzej Bytów 16 15 16 17 64
14 Wożniak Damian Chojnice 18 14 14 17 63
15 Błaszczyk Grzegorz Jeżewo 16 15 14 18 63
16 Rozumczyk Tomasz Œwiecie 15 18 14 15 62
17 Pestka Tomasz Brusy 19 12 16 14 61
18 Łšpieœ Julita Unisław 17 9 16 18 60
19 Pestka Łukasz Brusy 15 14 16 15 60
20 Lisiecki Marcin Czersk 14 14 19 13 60
21 Węsierski Piotr Brusy 18 14 12 15 59
22 Ławniczak Łukasz Zakrzewo 16 11 15 16 58
23 Nielek Wojciech Brusy 15 15 13 14 57
24 Reetz Andrzej Grudzišdz 14 12 15 16 57
25 Wożniak Andrzej Chojnice 15 12 11 12 50
26 Galikowski Robert Chojnice 15 11 13 10 49
27 Jażdżewski Marek Brusy 10 11 13 13 47
28 Pestka Andrzej Leœny Konarzyny 10 11 14 11 46
29 Warin Silvan Chojnice 10 11 7 13 41
30 Szudarski Jarosław Konarzyny 9 8 12 12 41
31 Błoniarz Wojciech Chojnice 14 10 6 10 40
32 Michnowski Bartosz Brusy 6 11 10 10 37